Wynajem silnika na zawody!

IAME Series Poland wprowadza możliwość wynajęcia silnika na zawody dla wszystkich kategorii. Więcej informacji w dokumencie poniżej.
*Polskie zespoły posiadające już możliwość wynajmu silników z swoim zapleczem: Elite Racing Development, UNIQ Racing Team

KOMUNIKAT SPORTOWY

IAME Series Poland wprowadza jednorazową możliwość wynajęcia silnika na główny wyścig

17/18.08.2018.

Kategorie X30 Baby/X30 Mini korzystające z silnika X30 Water Swift 60cc – 1,100 zł netto.
Kategorie X30 Junior/X30 Senior/X30 Master korzystające z silnika X30 125cc – 1,400 zł netto.
Pakiet zawiera kompletny silnik wraz z osprzętem: gaźnik, tłumik wlotowy, wydech, chłodnica z
mocowaniami, pompa wody z mocowaniem, przewody wody, wiązka elektryczna wraz z mocowaniem na
akumulator. Cena zawiera również 2 dni treningów 15/16.08 i wsparcie techniczne IAME/LRC Promotion.

Ilość silników promotora jest ograniczona, a gwarancją rezerwacji jest potwierdzenie wpłaty.
Zawodnikom/Mechanikom przypominamy o poprawnych mocowaniach silnika oraz wydechu.
*Zgłoszenia są otwarte z połową ceny wpisowego: www.iameseriespoland.com

SPORTING NEWS

IAME Series Poland is introducing single engine rental solution for main race event 17/18.08.2018.

Categories X30 Baby/X30 Mini using X30 Water Swift 60cc – 260€ + vat.
Categories X30 Junior/X30 Senior/X30 Master using X30 125cc – 330€ + vat.

Package includes complete engine with accessories: carburetor, inlet silencer filter, radiator with
supports, water pump, water hoses, cables harness with battery support. Price includes also free

practice days 15/16.08 and IAME/LRC Promotion technical support.

Promoter engines quantity is limited, and guaranty of the reservation is a payment confirmation.
To all mechanics and driver we wish to remind about correct engine plate mounts and exhaust supports.

*Entries are open with half entry fee price: www.iameseriespoland.com

Więcej informacji/More informations: biuro@lrcpromotion.com / +48 609 95 95 95
Każdy zawodnik może również startować na swoim lub wypożyczonym z innego źródła silniku!
All drivers can still participate with their own or rented by other concern engine!

W przypadku pytań, jesteśmy do dyspozycji/In case of questions, do not hesitate to contact us
Karol Lubas – LRC Promotion